شرح اصول فلسفه و روش رئالیسم - لیستاچ

لیستاچ

شرح اصول فلسفه و روش رئالیسم

اصول فلسفه و روش رئالیسم، تألیف محمدحسین طباطبایی به همراه تشریح مرتضی مطهری کتابی است مشتمل بر یک دورهٔ مختصر معرفت‌شناسی اسلامی و در برگیرندهٔ ۱۴ مقاله است.

لیست های مربوط به شرح اصول فلسفه و روش رئالیسم
loaderimage