سیم آخر - رضا شیری - لیستاچ

لیستاچ

سیم آخر - رضا شیری

شعر و موسیقی این آهنگ از آرش عدل پرور تنظیم آن از سعید سام است.

لیست های مربوط به سیم آخر - رضا شیری
Scroll Up
loaderimage