سگ ولگرد - لیستاچ

لیستاچ

سگ ولگرد

سگ ولگرد آخرین مجموعه‌داستان صادق هدایت است که نخستین بار در سال ۱۳۲۱ خورشیدی (۱۹۴۲ میلادی) توسط انتشارات بازرگانی نجات در ۱۳۴ صفحه در تهران منتشر شد. این کتاب شامل هشت داستان کوتاه است که بیشتر آن‌ها پیش از ۱۳۲۰ خورشیدی نوشته شده بوده‌اند ولی به دلیل وجود محدودیت و سانسور دولتی، چاپ آن‌ها ممکن نبوده است.

لیست های مربوط به سگ ولگرد
loaderimage