سوپ عدس - لیستاچ

لیستاچ

سوپ عدس

سوپ عدس یکی از سوپ‌های مقوی و مفید ایرانی است. مواد اصلی تشکیل‌دهنده این سوپ عدس ،جو ، قارچ و سبزیجات هستند.

لیست های مربوط به سوپ عدس
Scroll Up
loaderimage