سنگاپور ایرلاین - لیستاچ

لیستاچ

سنگاپور ایرلاین

سنگاپور ایرلاینز که در رتبه بندی سال 2017 اسکای تراکس توانست رده دوم را به خود اختصاص دهد، در مقایسه با رده بندی سال قبل یک پله صعود داشته است. سنگاپور ایرلاینز با وجود مهمانداران و خدمه ماهری که بیشترین احترام را به مسافرین می گذارند، برای داشتن سفری لذت بخش گزینه ای محبوب و عالی می باشد. وجود تلویزیون های شخصی با انواع متنوعی از سرگرمی ها و حوله های داغی که قبل از بلند شدن ارائه می شود، تنها بخشی از امتیازات پروازهای سنگاپور ایرلاینز می باشد. همچنین مقر سنگاپور ایر لاینز در فرودگاه بین المللی چانگی، یکی از بهترین امکانات فرودگاهی را در دنیا دارد. کاربران اسکای تراکس نیز به آن، عنوان بهترین فرودگاه دنیا را در 5 سال پی درپی داده اند!

لیست های مربوط به سنگاپور ایرلاین
loaderimage