سمفونی مردگان - لیستاچ

لیستاچ

سمفونی مردگان

سمفونی مردگان عنوان رمانی نوشته عباس معروفی است. این رمان برندهٔ جایزه سال ۲۰۰۱ از بنیاد انتشارات ادبی فلسفی سورکامپ شده‌است.

لیست های مربوط به سمفونی مردگان
Scroll Up
loaderimage