سفره خانه جارچی باشی - لیستاچ

لیستاچ

سفره خانه جارچی باشی

سفره خانه جارچی باشی هم بریانی دارد و برای سرو آن از کمازدان (ظروف مسی) استفاده می کنند. تزیین بریانی آن هم پرهیجان است.آدرس: خیابان حکیم، خیابان سپه، بعد از بازار فرش فروش ها (بازار حکیم)، بعد از مسجد حکیم، کوچه باغ قلندرها، سفره خانه ملک سلطان جارچی باشی (حمام ملک سلطان جارچی باشی)لیست و آدرس ۱۲ تا از بهترین بریانی های اصفهان

لیست های مربوط به سفره خانه جارچی باشی
Scroll Up
loaderimage