سفره‌خانه‌ی سنتی عالی قاپو - لیستاچ

لیستاچ

سفره‌خانه‌ی سنتی عالی قاپو

ازجمله بهترین رستوران های اطراف ونک سفره‌خانه‌ی سنتی عالی قاپو است. این رستوران علاوه بر فضای داخلی و دکوراسیون جذابش، غذای بسیار باکیفیتی دارد و اگر شما هم اهل صرف غذا در این محیط‌ها هستید، عالی‌قاپو ارزش امتحا‌ن‌کردن دارد.

لیست های مربوط به سفره‌خانه‌ی سنتی عالی قاپو
Scroll Up
loaderimage