سریال روزگار قریب - لیستاچ

لیستاچ

سریال روزگار قریب

روزگار قریب ، زندگی دکتر محمد قریب از نوابغ پزشکی این سرزمین و بنیانگذار پزشکی اطفال در ایران را دستمایه روایت داستان تاثیرگذارش قرار داده بود. کیانوش عیاری فیلم نامه این سریال را نوشته و آن را کارگردانی کرده است.تصویربرداری روزگار قریب که از اواخر سال 1381 آغاز شده بود تا پاییز 1386 ادامه یافت. مهدی هاشمی ، ناصر هاشمی ، رضا کیانیان، مهران رجبی، صبا کمالی، امیر حسین صدیق، شهاب کسرایی ، کاوه اهنگر ، آفرین عبیسی در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.

لیست های مربوط به سریال روزگار قریب
loaderimage