سرمایه- کارل مارکس - لیستاچ

لیستاچ

سرمایه- کارل مارکس

همان‌قدر که در مورد سرمایه‌داری برداشت اشتباه وجود دارد، اندیشه‌های مارکس هم آن‌طور که باید شناخته‌نشده‌اند. تا حدی که حتی خود مارکس در جایی می‌گوید «پس به نظر می‌رسد که من مارکسیست نیستم!»

لیست های مربوط به سرمایه- کارل مارکس
loaderimage