سایت امیگو - لیستاچ

لیستاچ

سایت امیگو

سایت امیگو با ایده برداری از سایت medium و اضافه کردن چند تا امکانات دیگه مثل امکان ایجاد پرسش نامه، کسب درآمد و... تونسته راه جدیدی توی این حوزه ایجاد کنه ولی یکی از معایب این سایت اینه که خیلی به دنبال حاشیه اس و دائما در حال سرکوب باقی سایت های این حوزه اس

لیست های مربوط به سایت امیگو
loaderimage