زن دیوانه - لیستاچ

لیستاچ

زن دیوانه

متن آهنگ "زن دیوانه" از گروه چارتار: با تو ام پنجره هان/رونق این خانه چه شد؟/آن زنِ دیوانه که رفت/آن مردک دیوانه چه شد؟/از مردِ شب آواره بگو/بگو خورشید شبش کجاست؟/از تسبیحِ عاشقانه ها بگو/دانه به دانه چه شد؟/آه خواب آلودگی/بی تو در چشمِ عاشق نیاید/تنها ماندم کسی/جز تو شاید نشاید که آید/پیدا شو شعله کن جانِ پروانه را/عمرِ دیوانه دیری نپاید/کجا می روی کمی بمان عشق/زمینم نزن از آسمانِ عشق/بیا به باران تکیه کن/قدم قدم این پرسه را/بیا بگیر از چهره ام/غم و شب و تب هر سه را/مرا به طوفان داده ای/خودت کجایی/مرا به طوفان داده ای/خودت کجایی/آه خواب آلودگی/بی تو در چشمِ عاشق نیاید/تنها ماندم کسی/جز تو شاید نشاید که آید/پیدا شو شعله کن جانِ پروانه را/عمرِ دیوانه دیری نپاید/آه خواب آلودگی

لیست های مربوط به زن دیوانه
Scroll Up
loaderimage