زندگی ادامه داره - لیستاچ

لیستاچ

زندگی ادامه داره

خوش باشی هر جا که هستی توی این گردش تقویم/ ما یجاهایی حریف جبر زندگی نمیشیم/دور هم میگشتیم اما تو جهانای موازی /نرسیدن منطقی بود ته این دیوونه بازی

لیست های مربوط به زندگی ادامه داره
loaderimage