روس بولتون Roose Bolton - لیستاچ

لیستاچ

روس بولتون Roose Bolton

روس بولتون Roose Bolton رئیس خاندان بولتون، و ارباب دردفورت است. او به طور منظم حجامت می‌کند، چون بر این باور است که حجامت به سلامتیش کمک می‌کند، همین امر سبب شده‌است که به او لقب ارباب زالوها (The Leech Lord) را بدهند. در سریال تلویزیونی بازی تاج‌وتخت مایکل مک‌الاتون نقش او را به تصویر می‌کشد. وی در سریال توسط پسر حرامزاده خود رمزی بولتون کشته می‌شود.

لیست های مربوط به روس بولتون Roose Bolton
Scroll Up
loaderimage