روزهای برمه - لیستاچ

لیستاچ

روزهای برمه

روزهای برمه کتابی‌ست نوشته جورج اورول نویسنده انگلیسی که در سال ۱۹۳۴ در شهر نیورک آمریکا توسط هارپر و برادران منتشر شد. این داستان همچون نوشته‌های دیگر جورج اورول یک داستان انتقادی است. در سال ۲۰۱۳، تقریباً هشتاد سال پس از انتشار نخست کتاب، روزهای برمه مهم‌ترین جایزه ادبی کشور برمه را دریافت کرد.

لیست های مربوط به روزهای برمه
loaderimage