رفت دلم - لیستاچ

لیستاچ

رفت دلم

امون از اون چشمای بی همتا/ ببین چه کارایی دستم داد/عاشق شدم رفت دلم از دست /یه لحظه که چشمم به تو افتاد/امون از اون موهای صافت /دل منو میبره دریا/امون از اون احساسی که دارم /شبیهش نیست تو همه دنیا

لیست های مربوط به رفت دلم
loaderimage