رستوران منصور - لیستاچ

لیستاچ

رستوران منصور

منصور یک رستوران زنجیره‌ای با ارایه غذاهای ایرانی است. این رستوران دلیوری قوی دارد و معمولا در ساعت ناهار بیشترین حجم فاکتورهایش برای سرویس‌های تلفنی و بیرون بر است. کباب‌های منصور بیشتر از غذاهای دیگرش طرفدار دارد و بعد از آن هم زرشک پلو با مرغش معروف است.

لیست های مربوط به رستوران منصور
Scroll Up
loaderimage