رستوران دیبا - لیستاچ

لیستاچ

رستوران دیبا

رستوران دیبا در اقدسیه، با اینکه قدمت زیادی نداره ولی خوب تونسته خودش رو بین عاشقان قرمه سبزی جا بندازه و دلشون رو ببره.

لیست های مربوط به رستوران دیبا
loaderimage