رستوران ته چین طلایی - لیستاچ

لیستاچ

رستوران ته چین طلایی

رستوران ته چین طلایی روبروی باشگاه انقلاب در شهرک فجر قرار گرفته. مدت زیادی نیست که افتتاح شده ولی به همین زودی قرمه سبزیش معروف شده و مشتریای پر و پا قرصی رو پیدا کرده.

لیست های مربوط به رستوران ته چین طلایی
Scroll Up
loaderimage