رستوران اروند کنار - لیستاچ

لیستاچ

رستوران اروند کنار

یکی از رستوران‌های قدیمی خیابان ولیعصر رستوران اروند کنار است. رستورانی چند طبقه در محدوده پارک ساعی که به موازات کبابی منصور و نایب ساعی قرار دارد، اما این رقابت باعث افزایش هر روزه کیفیت آن شده و به همین دلیل هم جوجه کباب آن رتبه دوم نظرسنجی فیدیلیو را به خود اختصاص داده است.

لیست های مربوط به رستوران اروند کنار
Scroll Up
loaderimage