راب استارک Robb Stark - لیستاچ

لیستاچ

راب استارک Robb Stark

راب استارک Robb Stark بزرگترین پسر ادارد استارک و کتلین تالی، و وارث وینترفل و شمال است. در پی زندانی شدن پدر او به تهمتِ خیانت، وی پرچمدارانش را فراخواند و با سپاهی به سمت جنوب پیش رفت، تا هم پیمانانش در سرزمین‌های رودخانه را کمک کند و پدرش را آزاد سازد. پس از اعدام پدرش، از سوی پیروانش پادشاه شمال (King in the North) نام گرفت. او از جانب پیروان و دشمنانش گرگ جوان نیز خطاب می‌شد. نقش راب را ریچارد مدن بازی می کند.

لیست های مربوط به راب استارک Robb Stark
Scroll Up
loaderimage