دور - لیستاچ

لیستاچ

دور

متن آهنگ "دور" از گروه چارتار: دور از رویت دور از صدایت/شادی نایاب است/با این با تو بیگانه ماندن/رودم تالاب است/چُونان ماهی در تُنگِ تنگی/عمرم بر آب است/دور از رویت دور از صدایت/شادی نایاب است/با این با تو بیگانه ماندن/رودم تالاب است/چُونان ماهی در تُنگِ تنگی/عمرم بر آب است/همرازِ دلم غمگینم/این خواهش آهنگینم/ای ماه تابان برگرد/در کوچه‌ی دل پیداشو/با تشنگی ام تنهاشو/ای ماه تابان برگرد/روزی آخر در آغوشت جان می یابم/با رویایت این دوری را بر می تابم/دور از رویت دور از صدایت/شادی نایاب است/با این با تو بیگانه ماندن/رودم تالاب است/چُونان ماهی در تُنگِ تنگی/عمرم بر آب است/دور از رویت دور از صدایت/شادی نایاب است/با این با تو بیگانه ماندن/رودم تالاب است/چُونان ماهی در تُنگِ تنگی/عمرم بر آب است/همرازِ دلم غمگینم/این خواهش آهنگینم/ای ماه تابان برگرد/در کوچه‌ی دل پیداشو/با تشنگی ام تنهاشو/ای ماه تابان برگرد

لیست های مربوط به دور
Scroll Up
loaderimage