دریاروندگانِ جزیرهٔ آبی‌تر - لیستاچ

لیستاچ

دریاروندگانِ جزیرهٔ آبی‌تر

دریاروندگانِ جزیرهٔ آبی‌تر عنوان مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه عباس معروفی است.صدای دریا از دور می‌آید. هابیل و قابیل پایان سرنوشت خود را در خلیج پررمز و راز آغاز می‌کنند و دریاروندگانِ جزیرهٔ آبی‌تر، صید مروارید را از یاد می‌برند.آنچه می‌ماند، غروب خورشید بر فراز کپرهاست.

لیست های مربوط به دریاروندگانِ جزیرهٔ آبی‌تر
loaderimage