درختان پالم در جنگلهای آنتالیا - لیستاچ

لیستاچ

درختان پالم در جنگلهای آنتالیا

در خط ساحلی آنتالیا درختان بسیار دوست داشتنی پالم یا نخل را زیاد می¬بینید که این درختان در تابستان با سایه های خنکی که ایجاد می¬کنند، هوای ساحل را متبوع می¬سازند. در زمستان نیز از شدت سرما می¬کاهند. این درختان از نوع درختانی ست که در مناطق مدیترانه ای می¬روید و هوا را لذت بخش می¬کند.

لیست های مربوط به درختان پالم در جنگلهای آنتالیا
loaderimage