خلق - لیستاچ

لیستاچ

خلق

متن آهنگ "خلق" از گروه چارتار: زیباترین آرزو را چَشمِ تو فهمیده ام/از ماجرای شمع و نگاهت پروانه ای چیده ام/هر عابری در نگاهش گنجینه ای ورشکست/در حال و روز هر آسمانی باریدنی نطفه بست/خلقی ترسان از عریانی/از بیرنگی از بی نانی/خلقی خواب و مستی گوید که: هیچ و هیچ و هیچ/هر سو شیخ و هر سو عابد/خلقی ترسا خلقی موبد/خلقی خواب و مستی گوید که: هیچ و هیچ و هیچ/برپا کن آتشی را/تا بر سوزی غم باقی را/دنیا افسانه باشد/منت بر سر بخوان ساقی را/خلقی ترسان از عریانی/از بیرنگی از بی نانی/خلقی خواب و مستی گوید که: هیچ و هیچ و هیچ/هر سو شیخ و هر سو عابد/خلقی ترسا خلقی موبد/خلقی خواب و مستی گوید که: هیچ و هیچ و هیچ

لیست های مربوط به خلق
Scroll Up
loaderimage