خدا نگهدار - لیستاچ

لیستاچ

خدا نگهدار

ببین چه کردی تو با دل من عشق تو آخر شد قاتل من/تو میروی و من میمانم به گریه میرسم میدانم نفرین نمیکنم من عاشقم نمیتوانم/خدا نگهدار تمام لحظه های عاشقانه ی من خدا به همرات دلیل گریه های کودکانه ی من/سفر سلامت به دل بماند امید دیدار خدا نگهدار خدا نگهدار خدا نگهدار خدا نگهدار

لیست های مربوط به خدا نگهدار
loaderimage