حمام سلطان امیراحمد در کاشان - لیستاچ

لیستاچ

حمام سلطان امیراحمد در کاشان

این حمام عمومی سنتی در قرن شانزدهم ساخته شده و دیدی باورنکردنی به زندگی روزمره در ایران باستان می دهد. حمام با کاشی کاری های فیروزه ای و طلایی، آجرکاری و نقاشی های هنری تزئین شده است. امروزه این حمام به موزه تبدیل شده است.

لیست های مربوط به حمام سلطان امیراحمد در کاشان
loaderimage