حلالم کن - لیستاچ

لیستاچ

حلالم کن

دارم میرم حلالم کن که رفتن آخرین راهه/ که عمر عاشقی هامون چقدر این روزا کوتاهه/بگو با رفتنم تا کی درا رو بسته میذاری/ خیالم رو تو این خونه میخوایی تا کی نگه داری/تو خونم زیر بارونم به چشمات خیره میمونم /شاید فکری به حالم کرده باشی با اینکه پای تو گیرمخودم از زندگیت میرم /فقط ای کاش حلالم کرده باشی

لیست های مربوط به حلالم کن
Scroll Up
loaderimage