حسن خلج - لیستاچ

لیستاچ

حسن خلج

او در خانواده ایی مذهبی و متوسط در یکی از محله های قدیمی تهران متولد شد و از همان کودکی با خاندان عصمت و طهارت آشنا شد.پدرش در جلسات خانوادگی و دوستانه به نوحه خوانی و مدیحه سرایی اهل بیت می پرداخت و از همان جا بذر مداحی در وجود حسن کاشته شد.مادر حاج حسن هم از زنان تاثیرگذار محله در موضوعات مذهبی بود که باز باعث ایجاد شوق در حاج حسن برای نوحه سرایی می شد.ر سنین نوجوانی او انقلاب شکوهمند اسلامی به ثمر نشست و در دوره های جلسات مذهبی انقلاب با حاج منصور ارضی آشنا شد.حاج حسن خلج خود را شاگرد حاج منصور ارضی می داند.ر سنین نوجوانی او انقلاب شکوهمند اسلامی به ثمر نشست و در دوره های جلسات مذهبی انقلاب با حاج منصور ارضی آشنا شد.حاج حسن خلج خود شاگرد حاج منصور ارضی می داند.ر سنین نوجوانی او انقلاب شکوهمند اسلامی به ثمر نشست و در دوره های جلسات مذهبی انقلاب با حاج منصور ارضی آشنا شد.حاج حسن خلج خود شاگرد حاج منصور ارضی می داند.

لیست های مربوط به حسن خلج
loaderimage