حرفی بزن - لیستاچ

لیستاچ

حرفی بزن

متن آهنگ "حرفی بزن" از گروه چارتار: حرفی بزن تو ای درد آشنا/می شکنی چرا قلب مرا/منی که عمری پا به پای تو دویده ام، آه/منی که جز عشقت گلی دگر نچیده ام، آه/ندارم بغضی از تقدیر/از این دورانِ دور و دیر/خدا می داند/سپُرده ام هر چه هست هستی/بدستت ای مِی مستی/خدا می داند/منی که عمری پا به پای تو دویده ام، آه/منی که جز عشقت گلی دگر نچیده ام، آه/منی که جز عشقت گلی دگر نچیده ام، آه

لیست های مربوط به حرفی بزن
Scroll Up
loaderimage