جون و دلم - میثم ابراهیمی - لیستاچ

لیستاچ

جون و دلم - میثم ابراهیمی

متن و موسیقی از منصور فرهادین و تنظیم از مسعود جهانی است. همچنین گیتاریست این آهنگ حامد دهقانی است.

لیست های مربوط به جون و دلم - میثم ابراهیمی
Scroll Up
loaderimage