جور مورمنت Jeor Mormont - لیستاچ

لیستاچ

جور مورمنت Jeor Mormont

جور مورمنت ۹۹۷اُمین لرد فرماندهٔ نگهبانی شب است و از پسرش جورا دلسرد شده‌است. او سرزمینش را برای خدمت در "نگهبانی شب" رها کرده‌است. پسرش مایهٔ شرم خاندانشان است و این موضوع بار سنگینی بر دوش اوست. او شخصاً جان اسنو را به عنوان مباشرش درخواست می‌کند و به او شمشیر خانوادگیشان را به نام "لانگکلاو" می‌دهد. او برای تحقیق در مورد بازگشت وایت واکرها، ناپدید شدن برخی از سربازان و شایعه‌ها در مورد ارتش وحشی‌ها گروهی را به آن سوی دیوار می‌فرستد. وی طی شورش گروهی از نگهبانان شب به قتل رسید.

لیست های مربوط به جور مورمنت Jeor Mormont
Scroll Up
loaderimage