جنایت و مکافات - لیستاچ

لیستاچ

جنایت و مکافات

جنایت و مکافات نام رمانی نوشتهٔ فیودور داستایفسکی، نویسندهٔ پرآوازهٔ روسی است.فیلم سینمایی ایرانی «پل خواب» بر اساس این داستان ساخته شده‌است و همچنین توسط آقای ایمان افشاریان یک تئاتر در سال ۱۳۹۴ به همین نام ساخته شده است که بعدها فیلم این تئاتر نیز تولید گردید.

لیست های مربوط به جنایت و مکافات
Scroll Up
loaderimage