جلوی قانون - لیستاچ

لیستاچ

جلوی قانون

«جلوی قانون» تمثیلی است نوشتهٔ فرانتس کافکا که در بخشی از فصل نهم رمان محاکمه آورده شده است. «جلوی قانون» در زمستان ۱۹۱۴ نوشته شد.

لیست های مربوط به جلوی قانون
loaderimage