جسی پینکمن - لیستاچ

لیستاچ

جسی پینکمن

جسی بروس پینکمن نام یکی از شخصیت‌های مجموعه تلویزیونی بریکینگ بد است که آرون پال نقش وی را بازی می‌کند. وی با پیشنهاد والتر وایت معلم شیمی سابقش مبنی بر شراکت در تولید مت‌آمفتامین روبرو می‌شود و با قبول این درخواست وارد ماجراها و درگیری‌های تازه‌ای می‌شود

لیست های مربوط به جسی پینکمن
Scroll Up
loaderimage