تیان گریجوی Theon Greyjoy - لیستاچ

لیستاچ

تیان گریجوی Theon Greyjoy

تیان گریجوی Theon Greyjoy پسر و جانشین سلطنت پدرش بیلون گریجوی است که بدنبال شکست شورش پدرش، تحت قیمومیت و اسارت ند استارک درآمده بود. این کاراکتر، نخستین بار در رمان بازی تاج‌وتخت (۱۹۹۶) معرفی می‌شود و بعد در نبرد پادشاهان (۱۹۹۸) و رقصی با اژدهایان (۲۰۱۱) نیز حضور می‌یابد. شخصیت تیان گریجوی، یکی از معدود شخصیت‌هایی است که حالتی راوی‌گونه دارد و جرج آر. آر. مارتین داستان و وقایع را از نگاه و زبان او بازگو می‌کند. سرانجام در جدال با پادشاه شب وبرای حفاظت از جان برن استارک کشته می شود. نقش این شخصیت خیالی را در مجموعهٔ تلویزیونی بازی تاج‌وتخت که محصول شبکه HBO است، آلفی آلن ایفا می‌کند.

لیست های مربوط به تیان گریجوی Theon Greyjoy
Scroll Up
loaderimage