تو خودم میسوزم - لیستاچ

لیستاچ

تو خودم میسوزم

زندگیم گوشه ی رینگ زیر مشت و لگده /اون طرف به رویاهام یه کسی چاقو زده وقتی که گفتی بهم هیچ وقت پیم نگرد/ انگاری دنیامو یکی تو آب خفه کرد/سر که برگردوندی آرزومو کشتی /زندگیمو بردی با یه کوله پشتی/

لیست های مربوط به تو خودم میسوزم
loaderimage