تماشاخانه سنگلج - لیستاچ

لیستاچ

تماشاخانه سنگلج

این تماشاخانه که قدیمی ترین سالن نمایش تهران است در کنار باغ سنگلج یا عمان پارک شهر امروز واقع شده است و وجود امکانات صحنه ای نظیر سن گردان و میله های بالا برنده پرده از ویژگی های آن می باشد.

لیست های مربوط به تماشاخانه سنگلج
loaderimage