تماشاخانه استاد مشایخی - لیستاچ

لیستاچ

تماشاخانه استاد مشایخی

این سالن زیر مجموعه مرکز آفرینش های هنری تئاتر مان می باشد و در چهار راه ولیعصر واقع شده است

لیست های مربوط به تماشاخانه استاد مشایخی
loaderimage