تلنگر- ریچارد تالر - لیستاچ

لیستاچ

تلنگر- ریچارد تالر

کتابی که شاگرد خلف کانمن نوشته است و از پرفروش‌های بازار کتاب در آمریکا بود. درست است که مردم همه منطقی نیستند. اما اوضاع این‌قدرها هم بد نیست. یک طراحی درست می‌تواند باعث شود که مردم رفتارهایی منطقی‌ داشته باشند.

لیست های مربوط به تلنگر- ریچارد تالر
loaderimage