تایوین لنیستر Tywin Lannister - لیستاچ

لیستاچ

تایوین لنیستر Tywin Lannister

تایوین لنیستر Tywin Lannister یکی از شخصیت‌های سریال محبوب بازی تاج‌وتخت Game of Thrones بود. تایوین لنیستر لرد کستالی راک سپر لنیسپورت و محافظ غرب یکی از قوی ترین و بی رحم ترین لرد های وستروس است او در جوانی شاهد تضعیف شدن خاندانش به خاطر ضعف پدرش بود او برای برگرداندن قدرت و شکوه لنیستر ها دو خاندان پرچم دار سرکشش را نابود کرد او در بیست سالگی دست پادشاه شد و بیست سال به عنوان دست پادشاه به خوبی کار کرد اما بر اثر اتفاقاتی آیریس تارگرین دیوانه شد و به همه شک میکرد که میخواهند او را بکشند از جمله تاوین.آیریس پسر بزرگ تایوین را گارد پادشاهی کرد که باعث میشد او نتواند ازدواج کند و وارث کستالی راک باشد به همین علت تایوین از مقام خود استعفا داد و به کستالی راک باز گشت پس از جنگ ترایدنت و قطعی شدن پیروزی رابرت تایوین با تمام ارتشش به بارانداز پادشاه رفت و قول محافظت از آیریس در برابر رابرت را داد اما بعد از باز شدن دروازه های شهر او اقدام به غارت شهر کرد و دستور قتل همه خانواده پادشاه را داد.

لیست های مربوط به تایوین لنیستر Tywin Lannister
Scroll Up
loaderimage