تالار مولوی - لیستاچ

لیستاچ

تالار مولوی

تالار مولوی را بیشتر به عنوان محلی برای اجرای نمایش های موج نو و تئاتر تجربی می شناسند که توانسته است شاهد اجراهای موفق دانشجویان و دانش آموختگان تئاتر هم باشد

لیست های مربوط به تالار مولوی
Scroll Up
loaderimage