تالار ایوان شمس - لیستاچ

لیستاچ

تالار ایوان شمس

این مجموعه متعلق به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران می باشد و شامل سه سالن آفتاب،اشراق و آسمان می باشد که همایش های اداری و فرهنگی در آن برگزار می شود.

لیست های مربوط به تالار ایوان شمس
loaderimage