تاریخ سینمای جهان آکسفورد - لیستاچ

لیستاچ

تاریخ سینمای جهان آکسفورد

کتاب «تاریخ سینمای جهان آکسفورد» یک دانش‌نامه جامع و کامل از تاریخ سینما بوده که یک نویسنده محوری نداشته و گروهی از نویسندگان سرپرستی جفری نول- اسمیت در مورد سیر زمانی و پیشرفت هایی که صنعت سینما در این سال ها طی نموده را مورد بحث و گفتگو قرار می‌دهد. کتاب به چندین بخش تقسیم می‌شود که بخش اول آن درباره سینمای صامت است و دوره زمانی ۱۸۹۵ تا ۱۹۳۰م را توضیح می‌دهد. قسمت دوم کتاب درباره صدا بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ است و در نهایت آخرین بخش درباره سینمای مدرن و سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۵ است که با ورود کامپیوتر به صنعت سینما انقلابی عظیم در هنر ایجاد شده و جلوه‌های ویژه فیلم‌ها رنگ و بویی تازه به خود گرفتند.

لیست های مربوط به تاریخ سینمای جهان آکسفورد
loaderimage