تئاتر ایرانشهر - لیستاچ

لیستاچ

تئاتر ایرانشهر

این تماشاخانه که در مجاورت خانه ی هنرمندان ایران و در باغ هنر قرار دارد دارای دو سالن تئاتر استاد سمندریان و دکتر ناظر زاده کرمانی می باشد.

لیست های مربوط به تئاتر ایرانشهر
loaderimage