بی تو - رضا صادقی - لیستاچ

لیستاچ

بی تو - رضا صادقی

ملودی از غلامرضا صادقی، شعر از اسحاق انور و تنظیم قطعه از حمید اکبرزاده است.

لیست های مربوط به بی تو - رضا صادقی
Scroll Up
loaderimage