بیچارگان - لیستاچ

لیستاچ

بیچارگان

بیچارگان یا مردم فقیر نخستین رمان فئودور داستایوسکی رمان‌نویس مشهور روس است. این کتاب چاپ ۱۸۴۶ است. داستایوفسکی این کتاب را در زمستان سال قبل نوشته بود و قبل از چاپ، آن را به امانت نزد گریگاروویچ گذاشته بود.

لیست های مربوط به بیچارگان
loaderimage