بستنی منصور - لیستاچ

لیستاچ

بستنی منصور

در خیابان ملاصدرا بستنی فروشی هست که مقصر اصلی ترافیک این خیابان در تابستونه.منصور بستنی سنتی‌های خیلی خوب و خوشمزه و معروفی دازه، ولی معروف‌تر از بستنی سنتیش، فالوده منصوره که مشهور است.

لیست های مربوط به بستنی منصور
Scroll Up
loaderimage