برگرد - لیستاچ

لیستاچ

برگرد

متن آهنگ "برگرد" از گروه چارتار: پا پس نکش از صیدِ من آهویِ زیبا/لَختی بتابان بر رُخم آن روی زیبا/تا بودنت باران و نوری تُواَمان است/مهمانِ شعرم هر طرف رنگین کمان است/تا بودنت باران و نوری تُواَمان است/مهمانِ شعرم هر طرف رنگین کمان است/برگرد و به زیبا شدنت/مرا دوباره زیر و رو کن/با راز رها تر شدنم/مرا دوباره روبرو کن/برگرد و بمان حوصله کن/نظاره کن به چشم خیسم/رویای تو آورده مرا/به نامه ای که می نویسم/پا پس نکش از صیدِ من آهویِ زیبا/لَختی بتابان بر رُخم آن روی زیبا/تا بودنت باران و نوری تُواَمان است/مهمانِ شعرم هر طرف رنگین کمان است/تا بودنت باران و نوری تُواَمان است/مهمانِ شعرم هر طرف رنگین کمان است/برگرد و به زیبا شدنت/مرا دوباره زیر و رو کن/با راز رها تر شدنم/مرا دوباره روبرو کن/برگرد و بمان حوصله کن/نظاره کن به چشم خیسم/رویای تو آورده مرا/به نامه ای که می نویسم/

لیست های مربوط به برگرد
Scroll Up
loaderimage