برند لبنی پاک - لیستاچ

لیستاچ

برند لبنی پاک

اين شركت در سال 1388با مجوز ازوزارت صنايع تاسيس شد. مجموعه لبنی پاك با برندی معتبر ،ارائه دهنده سبد كامل فراورده های سالم و با كيفيت به عنوان يكی از اولين انتخابهای مشتری در كشور می باشد. نكات قابل توجه در ارتباط با اين برند لبنی ،افزايش ظرفيت ،تنوع در كيفيت محصول و سود آوري و افزايش سهم بازار و بكارگيری دانش روز و استفاده از منابع انسانی كار امد و مجرب است.

لیست های مربوط به برند لبنی پاک
Scroll Up
loaderimage